ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 59€
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 59€
Το καλάθι αγορών είναι άδειο... 😔
Δεν έχετε αποθηκεύσει αγαπημένα... 😔

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη του δικτυακού τόπου www.flagtowear.com διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και τους παρόντες όρους. Η εταιρεία θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Συνεπώς, τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο ή/και τις αρμόδιες Αρχές. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα λαμβάνει χώρα μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς, καθώς και για λόγους βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της, προς τούτο δε ο χρήστης παρέχει τη συγκατάθεσή του, η οποία τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσης της ιστοσελίδας. Εφόσον δεν ληφθεί αντίθετη εντολή, δικαιούται η εταιρεία να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και για λόγους διαφημιστικής προβολής και προώθησης από απόσταση.

Ο δικτυακός τόπος www.flagtowear.com δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Χρήστες του ιστότοπου που είναι ανήλικοι, δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες οι οποίες μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους. Κάθε χρήση του ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES
Η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών του δικτυακού τόπου www.flagtowear.com.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ COOKIES
Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες σε μορφή κειμένου που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων "κουμπιών", αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπό μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ - ΑΝΑΓΚΑΙΑ COOKIES
Τα απολύτως απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

COOKIES ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

COOKIES ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
Τα cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες, συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Τα cookies στόχευσης & διαφήμισης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στις ιστοσελίδες. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτα μέρη και διαφημιστές.

ΑΤΑΞΙΝΟΜΗΤΑ COOKIES
Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

ΤΙ ΕΙΔΗ COOKIES ΤΡΙΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ
Χρησιμοποιούμε δικά μας cookies αλλά και cookies που προέρχονται από τρίτα μέρη. Ενδεικτικά, χρησιμοποιούμε cookies εταιρειών διαδικτυακής διαφήμισης για την καταγραφή της καταναλωτικής συμπεριφοράς των χρηστών μας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ COOKIES
Όλα τα δεδομένα που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπο του εκάστοτε χρήστη. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ COOKIES
Με την είσοδό του στην ιστοσελίδα μας, ο χρήστης λαμβάνει γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση στο κάτω μέρος (footer) της ιστοσελίδας και ενημερώνει το χρήστη για τα cookies που χρησιμοποιούμε. Από αυτό το σημείο ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα cookies που επιθυμεί να είναι ενεργά και εκείνα που επιθυμεί να παραμείνουν ανενεργά κατά την περιήγησή του στην ιστοσελίδα μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAILS (NEWSLETTERS)
Η LD TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά e-mails, εφόσον επιθυμείς να λαμβάνεις νέα της εταιρείας, καθώς και προσφορές και εκπτωτικά κουπόνια. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιλέξεις να εγγραφείς στο newsletter. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να διακόψεις τη λήψη των ενημερωτικών e-mails κάνοντας απεγγραφή (unsubscribe) μέσω του σχετικού συνδέσμου που θα βρεις στο κάτω μέρος (footer) ενός τέτοιου e-mail ή να μας ενημερώσεις για το αίτημά σου μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου (2110136962) ή της φόρμας επικοινωνίας του site που θα βρεις εδώ. Η LD TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δεν ευθύνεται για την αποτυχία παράδοσης των newsletters, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISPs (Internet Service Providers). Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στον spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχεις τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σου προτείνουμε να βάλεις τη διεύθυνση αποστολής του www.flagtowear.com, info@flagtowear.com, στη safe list σου. Η LD TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών του newsletter.
Σε περίπτωση που πραγματοποιήσεις κάποια παραγγελία μέσα από το www.flagtowear.com, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα e-mails σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σου. Δεν υπάρχει δυνατότητα για απενεργοποίηση αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σου. Τα e-mails αυτά σε καλούμε να φροντίζεις να μπορούν να φτάσουν σε εσένα και να τα διατηρείς καθ΄ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας.

VIBER MESSAGES & SMS
Η LD TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά Viber μηνύματα, εφόσον επιθυμείς να λαμβάνεις νέα της εταιρείας καθώς και προσφορές και εκπτωτικά κουπόνια. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να διακόψεις τη λήψη των ενημερωτικών αυτών μηνυμάτων μέσα από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής Viber στο smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σου.
Σε περίπτωση που πραγματοποιήσεις κάποια παραγγελία μέσα από το www.flagtowear.com, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα SMS ή/και Viber μηνύματα σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σου. Δεν υπάρχει δυνατότητα για απενεργοποίηση αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σου. Τα μηνύματα αυτά σε καλούμε να τα διατηρείς καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας.